Sponsoring

Met de Pietenmusicals die wij elk jaar opvoeren bij bedrijven, op scholen en in theaters, verwerven wij gelden om steeds weer nieuwe theateractiviteiten te kunnen ontplooien. Daarnaast zijn wij dankbaar voor de ruimtes die ons ter beschikking worden gesteld voor het houden van repetities, vergaderingen en de opslag van onze spullen.

In 2023 zijn wij gesteund door de volgende organisaties: