De Vliegende Pieten

Oh, oh oh, wat een Pietenpaniek! Er is iets met Sinterklaas aan de hand…..
Maar wat?……. Dat is een groot geheim.
Alle Pieten mondje dicht, want het zou voor grote onrust kunnen zorgen.
Ondertussen is er ook nog eens een nieuwsgierige reporter van het Pietenjournaal onderweg…
De Pieten moeten snel zoeken naar een oplossing voor dit megaprobleem.
Toevalligerwijs is Zielepiet dit jaar een vliegtuig aan het bouwen.
Dat vindt niet iedereen leuk, maar komt nu opeens wel goed van pas.
Wat Zielepiet alleen niet verteld heeft, is dat het vliegtuig nog niet helemaal af is…..
Als dat maar goed komt……

Foto’s  Pietenmusicals