ANBI jaarverslagen

Transparantie en verantwoording

Hier vind je een overzicht van onze jaarverslagen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We streven ernaar om transparantie te bieden over onze financiële en operationele activiteiten, en deze jaarverslagen bieden een gedetailleerd inzicht in hoe we onze missie hebben nagestreefd en onze doelen hebben bereikt gedurende het afgelopen jaar.

Door onze jaarverslagen te delen, willen we onze stakeholders, donateurs en het publiek in het algemeen in staat stellen om ons werk beter te begrijpen en onze impact te beoordelen. We geloven in openheid en verantwoording en hopen dat deze jaarverslagen bijdragen aan een vertrouwensband met onze belanghebbenden.

Jaarverslagen

Contactgegevens

Stichting TheaterTuin van Voorne

Rietvoorn 16
3225 PH Hellevoetsluis